19/06/2020

Υπερηχογραφία ώμου

Posted By: Berg Published: 19/06/2020 Times Read: 166

O οξύς και ο χρόνιος πόνος, καθώς και η δυσλειτουργία του ώμου είναι κοινά συμπτώματα ασθενών που αναζητούν ιατρική βοήθεια. Ο πόνος του ώμου μπορεί να είναι απότέλεσμα ανωμαλιών που σχετίζονται με τους τένοντες του στροφικού περάλου του ώμου, του υπακρωμιακού-υποδελτοειδή θυλάκου, των τενόντων του δικεφάλου βραχιονίου, του επιχειλίου χόνδρου και της γληνοβραχιόνιας / ακρωμιοκλειδικής / στερνοκλειδικής άρθρωσης.

Για το σύνολο της παθολογίας του ώμου, ο υπέρηχος έχει καθιερωθεί ως η διαγνωστική μέθοδος πρώτης επιλογής, παρέχοντας στις περισσότερες περιπτώσεις που η παθολογία αφορά τα μαλακά μόρια, την ίδια ή και καλύτερη ακρίβεια από τη μαγνητική τομογραφία. Παρέχει επίσης συνατότητα στοχευμένων και καθοδηγούμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

Τα πλεονεκτήματα του υπερήχου του μυοσκελετικού συστήματος είναι:

  • Άριστη απεικόνιση των μαλακών μορίων.
  • Δυνατότητα real-time, λειτουργικής απεικόνισης με πολλαπλές λήψεις και απεικόνιση σε κίνηση.
  • Ακρίβεια των εγχύσεων.
  • Απουσία ιονίζουσας ακτινοβολίας.
  • Χαμηλό κόστος.
  • Φορητότητα.

Παρακάτω απεικόνίζεται μεγάλη επασβέστωση του υπερακανθίου τένοντα στην κατάφυση του, στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα.


Τένοντας Υπερακανθίου

Επασβέστωση στον τένοντα με ακουστική σκιά

Βραχιόνιο οστό (ανατομικός αυχένας και μείζον βραχιόνιο όγκωμα)

Δελτοειδής μυς

Υποδόριο λίπος

πίσω