Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Ο Φυσίατρος είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΥΥ και στο Ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα  Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης Φαρμάκων, παροχών ΕΚΠΥ καθώς και θεραπειών.