Άγιος Λουκάς - Κέντρο ΑποκατάστασηςΣτους ασθενείς στους οποίους είναι απαραίτητο, υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης στην κλινική ΑΓΙΟΣΛΟΥΚΑΣ. Η κλειστή αποκατάσταση αφορά ασθενείς με εξαιρετικά μειωμένη κινητικότητα, που έχουν ανάγκη εντατικής κινητοποίησης συνοδευόμενη από φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες λογοθεραπείες, ψυχολογική υποστήριξη και εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα. Αφορά επίσης ασθενείς που για ιατρικούς ή κοινωνικούς λόγους δεν μπορούν να ακολουθήσουν πρόγραμμα αποκατάστασης στο σπίτι τους. Συνήθως είναι πάσχοντες από νευρολογικά, ορθοπαιδικά, καρδιολογικά νοσήματα ή μετεγχειρητικοί ασθενείς.

Στόχος της κλειστής νοσηλείας και της αποκατάστασης είναι η βελτίωση της κινητικότητας και των δραστηριοτήτων της καθημερινότητας, η επανεκπαίδευση του ασθενούς και η αξιοποίηση των υπαρχόντων ικανοτήτων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η εξασφάλιση της νοσηλευτικής και της οικιακής φροντίδας, ακόμα και η παρηγορική θεραπεία.

Ο Φυσίατρος είναι υπεύθυνος για την αρχική κλινική εκτίμηση του ασθενούς, την παθολογική παρακολούθηση του, τη ρύθμιση της φαρμακευτικής του αγωγής, τη μείωση του πόνου, το σχεδιασμό του πρωτοκόλλου της αποκατάστασης και το συντονισμό της πολυσχιδούς συνήθως θεραπείας του. Όταν είναι απαραίτητο υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων και με άλλους επιστήμονες υγείας.

Ο ΑΓΙΟΣΛΟΥΚΑΣ είναι γενική ιδιωτική Κλινική και καλύπτει σχεδόν το σύνολο των παθολογικών και χειρουργικών ειδικοτήτων της ιατρικής. Η νοσηλεία και η παραϊατρική φροντίδα είναι υψηλότατου επιπέδου. Τα τμήματα διαθέτουν εξοπλισμό υπερσύγχρονο και διαρκώς ανανεούμενο ώστε να ανταποκρίνεται στις τελευταίες εξελίξεις της ιατρικής τεχνολογίας.