Σπαστικότητα

Η σπαστικότητα είναι μια κινητική νευρομυϊκή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από παθολογική αύξηση του μυϊκού τόνου. Προκαλείται από βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και συγκεκριμένα στον εγκέφαλο ή στο νωτιαίο μυελό. Η βλάβη αυτή είναι συνήθως απόρροια αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, κρανιοεγκεφαλικής κακώσης ή κακώσης του νωτιαίου μυελού, πολλαπλής σκλήρυνσης, εγκεφαλικής παράλυσης κ.τ.λ..

Λόγω της σπαστικότητας μπορεί να περιοριστεί σημαντικά η κινητικότητα και η λειτουργικότητα των άκρων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς, αφού η  αυτόνομη εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων γίνεται από δύσκολη έως αδύνατη. Πολλές φορές ο ασθενής υποφέρει από πόνο, ενώ δυσχεραίνεται συχνά η προσωπική υγειινή ορισμένων σημείων του σώματος.

Στο ιατρείο σπαστικότητας πραγματοποιείται αρχικά ολοκληρωμένος διαγνωστικός έλεγχος. Συγκεκριμένα αξιολογούνται  ο βαθμός αναπηρίας, η μυική δύναμη και ο μυικός τόνος, η κινητικότητα των αρθρώσεων και η ένταση του πόνου. Στη συνέχεια προτείνεται το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα.

Το βασικότερο τμήμα της θεραπείας είναι η ειδική και εντατική Φυσιοθεραπεία και Εργοθεραπεία. Θεραπευτικά εφαρμόζονται κινητοποίηση των αρθρώσεων, διατάσεις των σπαστικών μυών, ενδυνάμωση των αγωνιστών και ανταγωνιστών καθώς και αξιοποίηση της όποιας ενεργητικής κίνησης  των μυών είναι εφικτή. Στόχος είναι η διατήρηση του εύρους των κινήσεων, η μείωση του μυϊκού τόνου και η βελτιστοποίηση της ενεργητικής κίνησης. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή ειδικών ναρθήκων.

Συμπληρωματικά χορηγείται φαρμακευτική θεραπεία, αρχικά από του στόματος, με μυοχαλαρωτικά φάρμακα. Σε περίπτωση που το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι ανεπαρκές ή όταν λόγω των φαρμάκων προκαλούνται συστηματικές παρενέργειες, επιβάλλεται η κλιμάκωση της θεραπείας. Μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση του ασθενούς τίθεται η ένδειξη είτε ενδομυϊκής έγχυσης Αλλαντικής Τοξίνης (Botulinumtoxin) τύπου Α ή  ενδοραχιαίας έγχυσης μυοχαλαρωτικού φαρμάκου (Βaclofen) μέσω αντλίας.

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι πολύ ικανοποιητικά με αισθητή βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία της σπαστικότητας με Βotulinum Τoxin από τη Γερμανική Νευρολογική Κοινότητα (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).

Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννη, συμμετείχε στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου για ασθενείς με κινητικά προβλήματα. Εκεί  απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονία, βλεφαρόσπαστο, προσωπικό ημίσπασμο και ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.