Αποκατάσταση

Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση είναι μια ανεξάρτητη ιατρική ειδικότητα. Στόχος της είναι η αποκατάσταση των σωματικών, νοητικών και ψυχικών λειτουργιών ασθενών, που εξ' αιτίας μιας ασθένειας ή ενός ατυχήματος, έχουν μειωμένη κινητικότητα, ελαττωμένες καθημερινές δραστηριότητες και περιορισμένη κοινωνική συμμετοχή.

Οι ειδικοί φυσίατροι αποκαθιστούν και θεραπεύουν ασθενείς με σωματικές αλλά και λειτουργικές διαταραχές και αναπηρίες όπως για παράδειγμα:

  • εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις ασθένειες του μυοσκελετικού συστήματος
  • Σύνδρομο χρόνιου πόνου.
  • Βλάβες στο κεντρικό και περιφερικό νευρικό σύστημα, όπως αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βλάβες περιφερικών νεύρου, νευροπάθειες, νόσος του Parkinson, πολλαπλή σκλήρυνση.
  • Μετατραυματικές και μετεγχειρητικές καταστάσεις.
  • Μεταβολικές διαταραχές, χρόνιες καρδιαγγειακές παθήσεις.
  • Σύνδρομο σπαστικότητας.

Εκτός αυτού συμμετέχει στην πρόληψη και διάγνωση των παραπάνω παθήσεων, την ανακουφιστική φροντίδα, τη διαχείριση της αποκατάστασης και την κοινωνικο-ιατρική αξιολόγηση.

Στόχος του φυσιάτρου είναι η πλήρης αποκατάσταση από την επικείμενη νόσο. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό στόχος είναι η βελτίωση και η διατήρηση της κινητικότητας και των καθημερινών δραστηριοτήτων, η ένταξή των ασθενών σε όσο το δυνατόν περισσότερους κοινωνικούς τομείς, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η εξασφάλιση νοσηλευτικής ή οικιακής φροντίδας υψηλού επιπέδου ακόμα και η παρηγορική θεραπεία.

Η αντιμετώπιση του ασθενούς είναι συνολική ως άτομο, λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση, καθώς και τις επαγγελματικές και συλλογικές δραστηριότητες.

Οι Ιατροί φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης είναι υπεύθυνοι να σχεδιάσουν το πλάνο της αποκατάστασης και συντονίζουν την διεπιστημονική συνεργασία με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, καθώς και με άλλους επαγγελματίες υγείας όπως οι φυσιο-, λογο-, εργοθεραπευτές, οι νοσηλευτές, οι νευροψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί.

Ειδικά στον τομέα της πρώιμης αποκατάστασης,  δηλαδή σε ασθενείς βαρέως πάσχοντες, οι φυσίατροι εμπλέκονται στη θεραπεία το συντομότερο δυνατόν, καθώς απαιτείται μια πολύπλοκη και ομαδική θεραπεία αποκατάστασης.

Θεραπευτικά ο φυσίατρος: