Επισκέψη - Θεραπείες κατ' οίκον

Σε ασθενείς με σοβαρά κινητικά προβλήματα, σε βαρέως πάσχοντες ή όταν η μεταφορά στο ιατρείο είναι προβληματική, υπάρχει η δυνατότητα της επίσκεψης του ασθενούς στο χώρο του και της κατ' οίκον διάγνωσης και θεραπέιας.