22/02/2021

Εργοσπιρομέτρηση: Ιστορικά στοιχείακαι πως λειτουργεί

Posted By: Berg Published: 22/02/2021 Times Read: 134

Η εργοσπιρομέτρηση είναι μια διαγνωστική διαδικασία κατά την οποία γίνεται μέτρηση των αναπνευστικών αερίων κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται συνολική εκτίμηση της ανταπόκρισης του καρδιαγγειακού, αναπνευστικού και του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς και του μεταβολισμού κατά τη φόρτιση. Επίσης γίνεται εξέταση της καρδιοπνευμονικής απόδοσης ως προς τα ποιοτικά και ποσο-τικά της χαρακτηριστικά

Ιστορικά στοιχεία

Το 1789, οι Marie και Antoine Laurent de Lavoisier και ο Armand-Jean-François Seguin πραγματοποίησαν τις πρώτες προσπάθειες μέτρησης του μεταβολισμού των ανα-πνεόμενων αερίων κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης. Το 1813, ο Άγγλος ιατρός William Prout διενήργησε έκανε σχετικές μελέτες σε εξεταζόμενους κατά τη διάρκεια πε-ριπάτου, χωρίς να μπορέσει να εξάγει κάποιο ουσιαστικό συμπέρασμα. Μεταξύ του 1855 και του 1857, ο Γάλλος φυσικός Gustav-Adolf Hirn υπολόγιζε το θερμικό ισοδύναμο μέσω μετρήσεων των εκπνεόμενων αερίων σε αεροστεγείς θαλάμους. Συγκεκριμένα με-τρούσε την περιεκτικότητα του εκπνεόμενου αέρα σε διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο και άζωτο. Σπιρομετρικές μετρήσεις έγιναν πρώτη φορά από τον ιατρό Charles Schützenberger (1809-1881) . Το 1924 ο Archibald Vivian Hill εισήγαγε τον όρο VO2 max, δηλαδή τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου όπως επίσης και τους όρους χρέος O2, σταθερή κατάσταση (steady state).

Πως λειτουργεί η εργοσπιρομέτρηση

Η μέτρηση αερίων αναπνοής πραγματοποιείται με ένα σπιρόμετρο δηλαδή μία συσκευή η οποία αναλύει τον εκπνεόμενο αέρα του εξεταζόμενου. Το φορτίο ελέγχεται με τη βοήθεια ενός εργόμετρου, συνήθως δαπεδοεργόμετρο ή εργοποδήλατο. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, ο εξεταζόμενος φοράει μάσκα προσώπου στην οποία είναι συνδεδεμέ-νος ένας αισθητήρας ο οποίος μπορεί να αναλύσει τον εκπνεόμενο αέρα ποσοτικά και ποιοτικά. Η ποσοστιαία αναλογία των μερικών πιέσεων των αερίων του εκπνεόμενου αέρα συγκρίνεται με αυτή των αερίων του ατμοσφαιρικού αέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια και να αναλυθεί η συγκέντρωση των αερίων σε κάθε αναπνοή ξεχωριστά.

Τομείς εφαρμογής

Η εργοσπιρομέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα, μεταξύ άλλων, για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αξιολόγηση των επιδόσεων αντοχής.

• Θερμιδομετρία, εκτίμηση του μεταβολισμού της άσκησης.

• Εξέταση της απόδοσης του αναπνευστικού συστήματος.

• Δοκιμασίες επαγγελματικής επάρκειας στην ιατρική εργασίας, στη στρατιωτική ια-τρική και στην αεροδιαστημική ιατρική.

• Ιατρικές εξετάσεις σε ασθενέις με καρδιοαναπνευστικά νοσήματα που έχουν ως αποτέλεσμα τις μειωμένες αερόβιες επιδόσεις. Τέτοιες είναι: στεφανιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, αρτηριακή υπόταση ή υπέρταση, άσθμα, διαταραχές ανταλ-λαγής αερίων στους πνεύμονες, αποφρακτικές ή περιοριστικές πνευμονοπάθειες. Σε αδιάγνωστους ασθενέις με μειωμένες επιδόσεις μπορεί να διαγνωστεί εάν το αίτιο είναι καρδιογενές, πνευμονικό ή αν ευθύνονται άλλες αιτίες όπως διαταραχή στην ανταλλαγή αερίων, αναιμία κ.τ.λ.

• Προληπτικός έλεγχος του καρδιοπνευμονικού συστήματος.

• Έλεγχος αποτελεσματικότητας της φαρμακοθεραπείας.

• Προ- και μετεγχειρητική αξιολόγηση της καρδιοπνευμονικής απόδοσης.

• Εκτίμηση προγνώσης ασθένειας.

• Παροχή ιατρικής βοήθειας σε εμπειρογνωμοσύνες.

• Επιστημονικές έρευνες.*Ο ιατρός είναι αναγνωρισμένος Αθλητίατρος στην Γερμανία. Κατέχει τον τίτλο υποειδικότητας της Αθλητιατρικής από το 2018 μετά από την προαπαιτούμενη εκπαίδευση και εξετάσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας (Ärztekammer Nordrhein). Επίσης είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Άθληση και Υγεία, με κατεύθυνση την Αθλητιατρική, της Ιατρικής και του ΤΕΦΑΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας τις σπουδές πρώτος, με βαθμό "Άριστα" 9,38.
Έχει εργαστεί ως αθλητίατρος σε ποδοσφαιρικές ομάδες της Βόνης και ως γιατρός αθλητικών ομάδων ασθενών με καρδιοπάθειες στη Γερμανία. Στην Ελλάδα είναι ο αθλητίατρος της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Αίαντα Ευόσμου και ομάδων μαραθωνοδρόμων.


πίσω