12/04/2021

Πιστοποιημένοι στην έγχυση Botulinumtoxin ιατροί

Posted By: Berg Published: 12/04/2021 Times Read: 362

Στο παρακάτω link υπάρχει η λίστα με τους πιστοποιημένους ιατρούς στην έγχυση Botulinumtoxin για νευρολογικές παθήσεις από την ομάδα εργασίας Botulinumtoxin της γερμανικής νευρολογικής εταιρείας (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).

https://www.ak-botulinumtoxin.de/akademie/zertifizierte-mitglieder


Ο κ. Τολιόπουλος βρίσκεται στη λίστα από το 2017, ανάμεσα στους 85 πιστοποιημένους Γερμανούς ιατρούς ,όταν και εργαζόταν στο Godeshöhe στη Βόννη. Η πιστοποίηση αφορά την ποιότητα αντιμετώπισης περιστατικών που χρίζουν θεραπείας με Botulinumtoxin.

πίσω