12/04/2021

Πιστοποιημένοι στην έγχυση Botulinumtoxin ιατροί

Posted By: Berg Published: 12/04/2021 Times Read: 935

Στο παρακάτω link υπάρχει η λίστα με τους πιστοποιημένους ιατρούς στην έγχυση Botulinumtoxin για νευρολογικές παθήσεις από την ομάδα εργασίας Botulinumtoxin της γερμανικής νευρολογικής εταιρείας (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).

https://www.ak-botulinumtoxin.de/akademie/zertifizierte-mitglieder


Ο κ. Τολιόπουλος βρίσκεται στη λίστα από το 2017, ανάμεσα στους περίπου 150 πιστοποιημένους Γερμανούς ιατρούς, όταν και εργαζόταν στο Godeshöhe στη Βόννη. Η πιστοποίηση αφορά την ποιότητα αντιμετώπισης περιστατικών που χρήζουν θεραπείας με Botulinumtoxin. Στο Godeshöhe συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Είναι εκπαιδευμένος στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

READ MORE ON Instagram:

πίσω