03/03/2021

Υπέρηχος Ώμου vs MRI

Posted By: Berg Published: 03/03/2021 Times Read: 107


Ο υπέρηχος τείνει να καθιερωθεί ως η πρώτης γραμμής εξέταση στη διάγνωση της παθολογίας των μαλακών μορίων του ώμου. Πολλές συγκριτικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η ευαισθησία και η ακρίβεια ως προς την αναγνώριση π.χ. τενοντοπαθειών ή ρήξεων τενόντων του στροφικού πετάλου είναι εφάμιλλη, αν όχι καλύτερη, από αυτή της μαγνητικής τομογραφίας του ώμου. Μάλιστα ο υπέρηχος πλεονεκτεί ως προς την αμεσότητα, το κόστος και την δυνατότητα δυναμικής εξέτασης.
Στο post παρατίθενται ορισμένα συμπεράσματα συγκριτικών μελετών των δύο μεθόδων όσον αφορά την περιοχή του ώμου.

πίσω