22/04/2021

Υπερηχογραφική απεικόνιση μασχαλιαίας περιοχής

Posted By: Berg Published: 22/04/2021 Times Read: 274

Υπερηχογραφική απεικόνιση ανατομικών δομών της μασχαλιαίας περιοχής. Στην εικόνα απεικονίζονται το μέσο και το μυοδερματικό νεύρο, τα μασχαλιαία αγγεία και οι μύες : δικέφαλος, τρικέφαλος και κορακοβραχιόνιος.

Η βοήθεια του υπερήχου είναι σημαντική στη διάγνωση και απαραίτητη στις θεραπευτικές εγχύσεις, αυξάνοντας την ακρίβεια και την ασφάλεια αυτών.


Ν. Μυοδερματικό (δεξιά)

Ν. Μέσο (αριστερά)

Μασχαλιαία αρτηρία 

Μασχαλιαία φλέβα

Μ. Δικέφαλος

Μ. Κορακοβραχιόνιος

Μ. Τρικέφαλος

Ο. Βραχιόνιο


πίσω