25/06/2021

Επίδραση του lockdown στη φυσική κατάσταση και τη φυσική υγεία του γενικού πληθυσμού.

Posted By: Berg Published: 25/06/2021 Times Read: 136

Από τον Μάρτιο του 2020 και κατά τη διάρκεια της COVID-19 πανδημίας πολλές χώρες, απαγόρευσαν μεταξύ, άλλων τις υπαίθριες δραστηριότητες και τον επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό αθλητισμό. Κατά τη διάρκεια των lockdown έκλεισαν στάδια, κλειδώθηκαν γήπεδα, παιδικές χαρές, απαγορεύτηκε η μετακίνηση στο βουνό, η βόλτα στην παραλία, η κολύμβηση, περιορίστηκε ο επιτρεπόμενος χρόνος εκτός της οικίας, έγινε αναστολή των ομαδικών προπονήσεων, έκλεισαν τα γυμναστήρια κτλ. Πέρα από αυτά το κλείσιμο των σχολείων, η αναστολή εργασίας και η τηλεργασία μείωσε ακόμα περισσότερο τις εύκαιρες των ατόμων να παραμείνουν φυσικά ενεργά.

Πρόσφατα, ερευνητές από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Νότια Κορέα και τη Βραζιλία έκαναν μια συστηματική ανασκόπηση με στόχο να εξετάσουν πως επηρεάστηκε η φυσική κατάσταση του γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια αυτών των περιορισμών.
Από τα 87.000 περίπου άρθρα της βιβλιογραφίας που εξετάστηκαν, τα κριτήρια ένταξης πληρούσαν τα 66. Στα 64 από αυτά καταγράφονταν αλλαγές της φυσικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της COVID πανδημίας, σημειώθηκε μείωση της φυσικής κατάστασης του γενικού πληθυσμού και αύξηση των συνηθειών της καθιστικής ζωής ανεξάρτητα από τους υποπληθυσμούς που εξετάζονταν ή από τη μεθοδολογία. Έτσι στις πληθυσμιακές ομάδες που επηρεάστηκαν αρνητικά ανήκαν ήταν παιδιά και ασθενείς με ποικίλες ιατρικές παθήσεις, στους οποίους ενδεχομένως η συστηματική άσκηση είναι απαραίτητη.

•    Η μείωση της φυσικής δραστηριότητας και η αύξηση της καθιστικής ζωής ήταν σημαντική στα παιδιά, τη στιγμή που υπάρχει σύσταση από όλες τις παιδιατρικές εταιρείες για καθημερινό παιχνίδι ή άσκηση πολλών ωρών υπό τον κίνδυνο της υποκινητικότητας και της παιδικής παχυσαρκίας.
•    Στις ευπαθείς ομάδες η άσκηση αποτελεί πολλές φορές όχι απλώς μια σύσταση αλλά και το κλειδί της θεραπείας ή της βελτίωσης της έκβασης της νόσου. Τέτοιοι πληθυσμοί είναι για παράδειγμα οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 και 2, όπου η άσκηση δύναται να βελτιώσει τις τιμές του σακχάρου του αίματος.
•    Στους επαγγελματίες και κορυφαίους αθλητές σημειώθηκε μείωση του προπονητικού όγκου και της προπονητικής έντασης. Αυτό συνέβαλε στη μείωση της φυσικής κατάστασης, της αγωνιστικής απόδοσης αλλά και της ευπάθειας σε τραυματισμούς και σύνδρομα υπέρχρησης με την επανέναρξη των προπονήσεων.
•    Πέρα από αυτό είναι γνωστό ότι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας μπορεί να έχει αρνητική επίδραση σε τομείς της ψυχικής υγείας. Καταγράφηκε έτσι μεταξύ άλλων αύξηση του άγχους, της κατάθλιψης και της εύκολης κόπωσης.

Συμπερασματικά τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας στη φυσική και ψυχική υγεία του πληθυσμού είναι πολυάριθμα και έχουν αποδειχθεί από αμέτρητες μελέτες. Η φυσική δραστηριότητα ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βελτιώνει την κοινωνική συμπεριφορά, ελαττώνει την πιθανότητα κατάθλιψης. Η άσκηση και η σωστή διατροφή είναι τα κλειδιά της ευζωίας και μακροζωίας.
Γι’ αυτόν τον λόγο οι στρατηγικές δημόσιας υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνουν και όχι να αποθαρρύνουν τη φυσική δραστηριότητα ακόμα και σε περιόδους πανδημίας. Αυτό ισχύει και για τις ευπαθείς ομάδες και στους ηλικιωμένους, πληθυσμοί οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον COVID.


*Πηγή: Stockwell S, Trott M, Tully M, et al Changes in physical activity and sedentary behaviours from before to during the COVID-19 pandemic lockdown: a systematic review BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2021;7:e000960. doi: 10.1136/bmjsem-2020-000960

πίσω