Εμβολιασμοί-Rapid Tests

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας rapid Test και δήλωσής τους στο εθνικό μητρώο ασθενών Covid-19.