Εμβολιασμοί-Rapid Tests

Στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα εμβολιασμού με τις πρώτες και τις επαναληπτικές δόσεις του εμβολίου της Pfizer BioNTech.

Σημειώνεται, ότι η ένδειξη για τη διενέργεια κάθε ιατρικής πράξης είναι εξατομικευμένη, οπότε συστήνεται επίσκεψη, συζήτηση και ανάλυση του ιστορικού με τον οικογενειακό ιατρό, πριν από κάθε εμβολιασμό. 

Επίσης στο ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας Rapid Test και δήλωσής τους στο εθνικό μητρώο ασθενών Covid-19.