05/12/2019

Εργοσπιρομέτρηση

Posted By: Berg Published: 05/12/2019 Times Read: 463

Τι είναι:

Η εργοσπιρομέτρηση είναι μια διαγνωστική μέθοδος με την οποία, μετρώντας τις τιμές των εκπνεόμενων αερίων κατά τη διάρκεια σωματικής φόρτισης, προκύπτουν συμπεράσματα για το επίπεδο αερόβιας αντοχής, όπως επίσης και για την κατάσταση του μεταβολισμού, του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος. Μπορεί επίσης να μετρηθεί ποσοτικά και ποιοτικά η μέγιστη ικανότητα φόρτισης του καρδιοαναπνευστικού συστήματος.

Πως λειτουργεί:

Η μέτρηση των αερίων γίνεται με ένα σπιρόμετρο το οποίο αναλύει τα εκπνεόμενα αέρια του εξεταζόμενου ατόμου. Η φόρτιση του εξεταζόμενου γίνεται με τη βοήθεια του εργομέτρου, το οποίο είναι είτε κυλιόμενος τάπητας ή εργοποδήλατο. Για την εργοσπιρομέτρηση το εξεταζόμενο πρόσωπο φέρει στο πρόσωπο μία μάσκα με έναν αισθητήρα ο οποίος μετράει τα αναπνεόμενα αέρια και συνδέεται με έναν σωλήνα στον κύριο μηχάνημα το οποίο αναλύει τις μετρήσεις αυτές. Οι σύγχρονοι αναλυτές είναι σε θέση να μετράνε και να αναλύουν τα αέρια σε κάθε μία αναπνοή ξεχωριστά.

Τι μετράται:

Οι σημαντικότεροι παράμετροι που μετρούνται και αναλύονται στην εργοσπιρομέτρηση είναι: Η V02 max, η VT1, η VT2, Ο Αναπνεόμενος όγος (VE), η πρόσληψη οξυγόνου (V02), η πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα (VC02), η αναπνευστική συχνότητα (AF), το αναπνευστικό ποιλίκο (RQ), το αναπνευστικό ισοδύναμο για το οξυγόνο (VE/V02) και για το διοξείδιο του άνθρακα (VE/VC02).

Η αναγόμενη στη μάζα σώματος μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (V02 max) αποτελέι εδώ και πολλά χρόνια τον καλύτερο δείκτη αερόβιας ικανότητας. Είναι εύκολα μετρήσιμος και αξιόπιστος όμως για την καλύτερη συσχέτιση με την αερόβια ικανότητα θα πρέπει να ληφθεί υπ'όψιν και η καμπύλη ανόδου της V02 κατά τη διάρκεια της φόρτισης του αθλητή. Το αναπνευστικό κατώφλι VT2 αντιστοιχεί στο σημείο πέρα από το οποίο ξεκινάει να υπερτερεί η αναερόβια κάυση υδατανθράκων και η οξεοποίηση του pH του αίματος.  Επίσης στο σημείο που η παραγωγή γαλακτικού οξέος από τους μύες δεν μπορεί να αντισταθμιστεί πλέον σε κυτταρικό ούτε σε συστηματικό επίπεδο. 

Ενδείξεις εργοσπιρομέτρησης:

1. Στην αθλητιατρική και την προπονητική χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί η αερόβια ικανότητα των αθλητών και για να καθοριστεί η ιδανική προπονητική ένταση σε κάθε προπονητική ζώνη. 

2. Ιατρικές ενδείξεις εργοσπιρομέτρησης αποτελούν:

  • Η διαγνωστική αποσαφήνιση δύσπνοιας (διαφορική διάγνωση μεταξύ καρδιακής/αναπνευστικής/μεταβολικής αιτιολογίας).
  • Η εκτίμηση της της καρδιοπνευμονικής κατάστασης.
  • Ο υπολογισμός του κινδύνου μίας χειρουργικής επέμβασης (καρδιακές/αναπνευστικές εγχειρήσεις, μεταμοσχεύσεις, μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις κοιλιακής χώρας).
  • Η μακροχρόνια πρόγνωση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.
  • Η εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής βελτίωσης μετά από πρόγραμμα άσκησης και φαρμακευτικής αγωγής.
  • Ως αντικειμενική εξέταση σε πραγματογνωμοσύνες που αφορούν ικανότητα εργασίας ή ερωτήματα ασφαλιστικών φορέων.


πίσω