15/09/2022

Ανεκτικότητα της Botulinomtoxin

Posted By: Berg Published: 15/09/2022 Times Read: 177

H ανεκτικότητα και η ασφάλεια της αλλαντικής τοξίνης (Botulinumtoxin) έχει εξεταστεί σε πολυάριθμες κλινικές μελέτες τα τελευταία 30 χρόνια. Η τοξίνη λάβει την πρώτη έγκρισή της από τον FDA το 1989 και από τότε ελέγχεται συνεχώς. Έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί εξαιρετικά ασφαλές φάρμακο με ελάχιστες ανεπιθύμητες ενέργειες αν η χορήγηση γίνει από ειδικό γιατρό με εμπειρία στις εγχύσεις. 

Θα πρέπει όμως να γίνει αναφορά στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, όσο σπάνιες και αν είναι. Η αναφορά γίνεται αναλόγως της ένδειξης και του σημείου έγχυσης. Οι παλαιότερα αναφερόμενες παρενέργειες της αλλαντίασης, δεν είναι πιθανό να συμβούν σήμερα, αφού για να έρθουν αυτές θα πρέπει οι εγχεόμενες δόσεις να είναι πάρα πολύ μεγάλες.

Οι όποιες παρενέργειες/επιπλοκές έγχυσης, μετά τη θεραπευτική χορήγηση της τοξίνης, εμφανίζονται συνήθως μέσα στην πρώτη εβδομάδα και είναι παροδικές, καθώς η δράση της τοξίνης είναι πλήρως αναστρέψιμη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να σχετίζονται με την τοξίνη, τη μέθοδο έγχυσης ή και τα δύο.

Οι πιο συχνή και σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια σε ενήλικες ασθενείς με βλεφαρόσπασμο είναι η πτώση βλεφάρου. Μπορεί να συμβεί αν γίνει θεραπεία σε λάθος σημείο ή αν γίνει διάχυση της τοξίνης.

Παρόμοίως, πτώση άνω βλεφάρου μπορεί να συμβεί σε θεραπεία ημιπροσωπικού σπασμού.

Οι πιο σοβαρή αλλά όχι πολύ συχνή ανεπιθύμητη ενέργειεα σε ενήλικες ασθενείς με αυχενική δυστονία είναι η δυσφαγία, αν συμβεί έγχυση τοξίνης ή διάχυση αυτής σε καταποτικούς μυς.

Η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια στη σπαστικότητα των άκρων των ενηλίκων είναι αδυναμία αυτών και ξηροστομία.

Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες της χρόνιας σιελόρροιας σε ενήλικες και παιδιά είναι ξηροστομία, δυσφαγία και παραισθησία προσώπου.

πίσω