11/09/2023

Καθοδήγηση σε θεραπεία με αλλαντική τοξίνη

Posted By: Berg Published: 11/09/2023 Times Read: 224

Η αλλαντική τοξίνη ή Botulinum Toxin είναι η θεραπεία εκλογής σε κινητικές διαταραχές, όπως σπαστικότητα και δυστονία. Τα αποτελέσματά της είναι θεαματικά και σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία μετά τις εγχύσεις μπορεί να έχει και λειτουργικά καλύτερο αποτέλεσμα, ως προς την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Σύγκριση μη καθοδηγούμενων και καθοδηγούμενων εγχύσεων.

H αλλαντική τοξίνη χρησιμοποιείται σε κινητικές διαταραχές εδώ και αρκετές δεκαετίες. Οι εγχύσεις αρχικά γινόντουσαν με οδηγά σημεία, δηλαδή τυφλά χωρίς καθοδήγηση. Αργότερα γίνονταν ολοένα και περισσότερο με καθοδήγηση κάτι που αύξησε την ασφάλεια και την ακρίβεια, επομένως και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Στο παρακάτω άρθρο φαίνεται η μεγάλη υπεροχή των καθοδηγούμενων εγχύσεων.

*Walker HW, Lee MY, Bahroo LB, Hedera P, Charles D: Botulinum toxin injection techniques for the management of adult spasticity. PM R. 2015, 7:417-27. 10.1016/j.pmrj.2014.09.021

Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος καθοδήγησης σε εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης;

Εδώ και 10-12 χρόνια πανευρωπαϊκά όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται ο υπέρηχος, ως η καλύτερη μέθοδος καθοδήγησης. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι η καλύτερη οπτικοποίηση της όλης διαδικασίας. Οι μύες που εγχέονται μπορούν να διαχωριστούν εύκολα, η βελόνα μπορεί με κατάλληλη τεχνική να απεικονιστεί σε όλη της την πορεία και η τοξίνη όταν εγχέεται είναι επίσης πλήρως ορατή. Τέλος η θεραπεία είναι πολύ πιο γρήγορη και ανώδυνη.

Σύγκριση ΗΜΓ καθοδήγησης και υπερηχογραφικής καθοδήγησης;

Άλλη μέθοδος καθοδήγησης είναι η ηλεκτρομυογραφική, οπού τοποθετείται η τοξίνη με ειδική βελόνα ηλεκτρομυογραφήματος. Τα αποτελέσματα είναι κατώτερα από την υπερηχογραφική μέθοδο και ως προς την ακρίβεια αλλά και ως προς την ασφάλεια. Το αν η βελόνα έχει τοποθετηθεί στο σωστό σημείο γίνεται μόνο με έμμεσο τρόπο αντιληπτό με αποτέλεσμα πολλές φορές οι εγχύσεις να μην βρίσκουν τον στόχο. Επιπλέον οι βαθύτεροι μύες και οι μικροί σε μέγεθος μύες είναι αδύνατον να εγχυθούν με αυτόν τον τρόπο και λόγω μειωμένης ακρίβειας και λόγω ασφάλειας (περιοχές με πυκνή νεύρωση και αγγείωση).

Στην παρακάτω μεταανάλυση φαίνεται ότι η ηλεκτρομυογραφική καθοδήγηση είναι μόλις η τρίτη προτεινόμενη μέθοδος καθοδήγησης:

Παρακολουθήστε και το σχετικό βίντεο με τη συζήτηση που είχα με το σωματείο amea.gr:

 Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).
Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το 2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.
πίσω