11/11/2020

Υπερηχογραφική απεικόνιση μέσου γλουτιαίου και περιοχής μείζονα τροχαντήρα

Posted By: Berg Published: 11/11/2020 Times Read: 178

Ο μέσος γλουτιαίος μυς ανήκει στην ομάδα των μυών του γλουτού και βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου κάτω από τον μεγάλο γλουτιαίο. Εκφύεται από το έξω χείλος της λαγόνιας ακρολοφίας (ala ossis ilii) και καταφύεται στον μείζονα τροχαντήρα στο μηριαίο οστό. Νευρώνεται από την Ο5 ρίζα και το άνω γλουτιαίο νεύρο. Μαζί με τον μικρό γλουτιαίο σχηματίζουν μαζί μια ενιαία λειτουργική μονάδα. Τα κοιλιακά μέρη των μυών συμμετέχουν στην έσω στροφή και κάμψη του ισχίου, ενώ τα ραχιαία τμήματα έξω στροφή και έκταση. Ο μέσος γλουτιαίος είναι επίσης ο κύριος απαγωγέας του ισχίου και στη μονοποδική στάση στηρίζει τη λεκάνη.

Πόνος στην περιοχή του μείζονα τροχαντήρα σχετίζεται συχνά με παθολογία του καταφυτικού τένοντα του μέσου γλουτιαίου και λιγότερο συχνά με σύνδρομα υπέρχρησης των έξω στροφέων του ισχίου και του μικρού γλουτιαίου. Διαφορική διάγνωση θα πρέπει επίσης να γίνει από σύνδρομο πρόσκρουσης του ισχίου, οστεοαρθρίτιδα, μυοπεριτοναϊκό σύνδρομο πόνου των γλουτιαίων μυών, οσφυοϊσχιαλγία, κατάγματα κόπωσης του τροχαντήρα και ρευματικές νόσους.

Η εξειδικευμένη κλινική εξέταση και ο υπέρηχος του μυοσκελετικού είναι ενδεδειγμένες μέθοδοι διάγνωσης του πόνου στον μείζονα τροχαντήρα. Υπερηχογραφικά μπορούν να απεικονιστούν τενοντοπάθειες, μερικές ρήξεις των τενόντων και φλεγμονών των ορογόνων θυλάκων του τροχαντήρα με μεγάλη ακρίβεια.

Στη διάγνωση των μαλακών μορίων στο μείζονα τροχαντήρα, ο υπέρηχος και η μαγνητική τομογραφία έχουν την ίδια ακρίβεια. Συγκριτικές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο μέθοδοι έχουν πολύ καλή ακρίβεια ως προς την διαφοροποίηση υγιών και παθολογικών τενόντων. Μικρότερη ακρίβεια υπάρχει στην διαφοροδιάγνωση τενοντοπάθειών και μερικών ρήξεων. Συγκεκριμένα όσον αφορά τις μερικές ρήξεις του μέσου γλουτιαίου, οι μαγνητικές τομογραφίες δίνουν περισσότερα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και ο υπέρηχος περισσότερα ψευδώς θετικά. 

Πλεονεκτήματα του υπερήχου αποτελούν η δυνατότητα real-time λειτουργικής απεικόνισης ακόμα και σε κίνηση, η απουσία ιονίζουσας ακτινοβολίας, η φορητότητα και το χαμηλό κόστος. Τέλος οι υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες εγχύσεις είναι πολύ περισσότερο ακριβείς.

πίσω