Σιελόρροια

Το σάλιο βοηθά στo μάσημα και στην κατάποση. Βοηθά επίσης στην πρόληψη λοιμώξεων στόματος και λαιμού. Παράγεται στους σιελογόνους αδένες, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους κύριους και τους δευτερεύοντες σιελογόνους αδένες. Οι κύριοι σιελογόνοι αδένες είναι μεγαλύτεροι σε μέγεθος και σημαντικότεροι. Παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του σάλιου του στόματος. Είναι η παρωτίδα, ο υπογνάθιος και υπογλώσσιος αδένας.


Οι ενήλικες παράγουν 1-1,5 λίτρα σιέλου την ημέρα τα οποία κατά κύριο λόγο καταπίνουν. Όταν διαταράσσεται αυτός ο μηχανισμός προκύπτει αποβολή σιέλου από το στόμα.

Η σιελόρροια, δηλαδή η υπερβολική παραγωγή σιέλου, είναι ένα κοινό πρόβλημα σε παιδιά με νευρολογικά νοσήματα (π.χ. με νοητική υστέρηση ή εγκεφαλική παράλυση) και σε ενήλικες που έχουν νόσο του Πάρκινσον, έχουν υποστεί εγκεφαλικό ή προκαλείται από φαρμακευτική αγωγή. Συνήθως προκαλείται από τον κακό έλεγχο των μυών του στόματος και του προσώπου.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται περίπου μία εβδομάδα μετά την έγχυση και διαρκούν για 3-5 μήνες οπότε και η θεραπεία θα πρέπει να επαναληφθεί.  Οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν μεγάλη μείωση της παραγωγής σιέλου, όταν η τοξίνη εγχέεται στους παρωτιδικούς αδένες. Η αντιμετώπιση της σιελόρροιας βελτιώνει κατά πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών και αυξάνει την κοινωνική τους συμμετοχή.


Είναι συνήθως κατάσταση δύσκολα αντιμετωπίσιμη και προκαλεί κοινωνικό στιγματισμό. Η διαχείριση της σιελόρροιας μπορεί να γίνει συντηρητικά ή επεμβατικά. Οι συντηρητικές θεραπείες περιλαμβάνουν αλλαγές στη διατροφή ή τις καθημερινές συνήθειες, λογοθεραπευτικές ασκήσεις και ενδοστοματικές συσκευές. Οι ιατρικές θεραπείες περιλαμβάνουν φάρμακα, όπως από του στόματος ή διαδερμικά αντιχολινεργικά και εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης.


Η αλλαντική τοξίνη αποτελεί αξιόπιστη και ασφαλή θεραπεία όταν έχουν αποτύχει οι υπόλοιπες θεραπείες. Αποτελεί αξιόπιστη επιλογή, έχει δοκιμαστεί επιτυχημένα για περισσότερα από 20 χρόνια στη συγκεκριμένη ένδειξη. Το Βotox® και το Dysport® είναι αποτελεσματικά λόγω της αναστολής απελευθέρωσης της ακετυλοχολίνης, επομένως της μείωσης δράσης του παρασυμπαθητικού συστήματος.Η έγχυση οφείλει να γίνει με υπερηχογραφική καθοδήγηση για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια της. Εγχέεται συνήθως η παρωτίδα και σπανιότερα ο υπογνάθιος ή ο υπογλώσσιος αδένας. 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από έγχυση τοξίνης στους σιελογόνους αδένες είναι μηδαμινές.

Η θεραπεία με αλλαντική τοξίνη εγκρίνεται πλέον από τους περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και αναμένεται στο προσεχές μέλλον να γίνει η θεραπεία εκλογής σε ανθεκτική στη συμβατική αγωγή σιελόρροια.

Read more on Instagram:

 Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).
Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το 2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.