Ολοκληρωμένη διαχείριση νευρολογικών κινητικών διαταραχών, κυρίως σπαστικότηταςδυστονίαςβλεφαρόσπασμου και ημιπροσωπικού σπασμού. Πιστοποίηση στην ειδική θεραπεία με Botulinumtoxin από τη DGN (Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία) για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις.