12/03/2019

Κίνδυνοι συγχορήγησης βενζοδιαζεπίνών και οπιοειδών

Posted By: Berg Published: 12/03/2019 Times Read: 265

Ακόμα και αν οι σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες αποθαρρύνουν την ταυτόχρονη χορήγηση βενζοδιαζεπινών και οπιοειδών σύμφωνα με μια αμερικανική μελέτη από το Oregon, 1 στους 4 ασθενείς που λαμβάνει οπιοειδή ως μακροχρόνια θεραπεία, χρησιμοποιεί βενζοδιαζεπίνες έστω και περιστασιακά (Yarborough BJH et alPain 09/2018). Επίσης στην ίδια μελέτη προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επιπλοκές αυτού του συνδυασμού φαρμάκων είναι περισσότερες και σοβαρότερες ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 517 ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας τα 59,5 έτη, οι οποίοι ελάμβαναν επί τουλάχιστον έναν χρόνο οπιοειδή φάρμακα λόγω μυοσκελετικού πόνου. Στο 25% αυτών των ασθενών συνταγογραφήθηκαν βενζοδιαζεπίνες κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με μέσο όρο χορήγησης των τελευταίων τους 7 μήνες. Η μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς στους οποίους συγχορηγήθηκαν αυτά τα φάρμακα είχαν 3,3 φορές υψηλότερο κίνδυνο πτώσεως και επισκέφτηκαν τα επείγοντα σε νοσοκομείο 1,7 φορές συχνότερα σε σχέση με τους 380 ασθενείς που δεν έλαβαν βενζοδιαζεπίνες. Μάλιστα αυτά τα αποτελέσματα έρχονται σε συμφωνία με παλαιότερες μελέτες και παρατηρήσεις ενώ αναμένεται να γίνουν και οι σχετικές αλλαγές στα φύλλα οδηγιών χρήσης των εν λόγω φαρμάκων . 

πίσω