10/03/2020

Ο κάτω λοξός κεφαλικός μύς στην αυχενική δυστονία

Posted By: Berg Published: 10/03/2020 Times Read: 63


Ο κάτω λοξός κεφαλικός (M. oblique capitis inferior) είναι ένας μικρός σε μέγεθος μυς στον αυχένα και ανήκει στην εν τω βάθει στιβάδα των αυχενικών μυών. Εκφύεται από την ακανθώδη απόφυση του Α2 σπονδύλου (Άξονα) και καταφύεται στην εγκάρσια απόφυση του Α1 σπονδύλου (Άτλαντα). Η κύρια ενέργειά του είναι η στροφή της κεφαλής ως προς τον τράχηλο, ενώ συμμετέχει και στην έκταση της κεφαλής προς τα πίσω.

Είναι παθολογικός σε αρκετές μορφές αυχενικής δυστονίας, κυρίως στο Tortikaput και στο Retrokaput. Σε μορφές αυχενικής δυστονίας με στροφή της κεφαλής είναι παθολογικός στις μισές των περιπτώσεων. 

Σε ασθενείς που χρήζουν θεραπείας με Botulinumtoxin (Αλλαντική τοξίνη), η έγχυση της τοξίνης στον κάτω λοξό κεφαλικό απαιτεί τη χρήση υπερηχογραφικής καθοδήγησης. Ο μυς βρίσκεται σε βάθος περίπου 1 - 1,5 εκατοστών, σε στενή σχέση με τη σπονδυλική αρτηρία. Καθώς ο τραυματισμός της τελευταίας μπορεί να είναι σοβαρή επιπλοκή, αλλά και για λόγους ακρίβειας, η υπερηχογραφική καθοδήγηση στη θεραπεία της αυχενικής δυστονίας με Botulinumtoxin αποτελεί τη Gold standard μέθοδο. Εγχύσεις του κάτω λοξού κεφαλικού με ηλεκτρομυογραφική ή ανατομική καθοδήγηση είναι αδύνατες και θα πρέπει να αποφεύγονται.


* Στην υπερηχογραφική εικόνα φαίνεται ο κάτω λοξός κεφαλικός, ο κεφαλικός σπληνιοειδής, ο ημιακανθώδης κεφαλικός, ο τραπεζοειδής και η εγκάρσια απόφυση του άτλαντα. Επίσης στην εικόνα Doppler και ακριβώς κάτω από τον κάτω λοξό κεφαλικό απεικονίζεται η σπονδυλική αρτηρία.


**Ο Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία της σπαστικότητας με Βotulinum Τoxin από τη Γερμανική Νευρολογική Κοινότητα (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).

πίσω