07/02/2021

Αλλαντική τοξίνη στη νόσο του Πάρκινσον - Τρομος και σιελόρροια

Posted By: Berg Published: 07/02/2021 Times Read: 198

Κλασικές ενδείξεις της θεραπείας με αλλαντική τοξίνη είναι η σπαστικότητα, η αυχενική δυστονία, ο βλεφαρόσπασμος, η σιαλόρροια και η υπεραντιδραστική ουροδόχος κύστη.

Σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον, η θεραπεία με αλλαντική τοξίνη (Botulinumtoxin) μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με τη βασική αντιπαρκινσονική θεραπεία με στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων συμπτωμάτων της νόσου.

Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε συμπτώματα δυστονίας των άκρων, στοματογναθικής δυστονίας, τρόμου, σιελόρροιας και υπεριδρωσίας.

Η δράση της τοξίνης είναι αποκλειστικά τοπική και δεν επηρεάζει τις ντοπαμινεργικές θεραπείες οι οποίες λαμβάνονται από τους ασθενείς με Πάρκινσον.

Όσον αφορά ένα από τα κλασικά συμπτώματα του Πάρκινσον, του τρόμου των άκρων, τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά. Οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν στατιστικά σημαντική βελτίωση του τρόμου στις 4 και 8 εβδομάδες μετά την έγχυση. Η μείωση του τρόμου επιφέρει επιπλέον βελτίωση που αφορά τη λειτουργικότητα του άνω άκρου. Κύρια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η αδυναμία των άνω άκρων, η οποία είναι αποφευκτέα, με προσεκτική επιλογή των προς έγχυση μυών και με ακριβείς εντός στόχου εγχύσεις, μέσω υπερηχογραφικής καθοδήγησης. Στις υπάρχουσες μελέτες η μείωση, έτσι, της δύναμης της χειρολαβής είναι στατιστικά μη σημαντική.

Σε θεραπεία με αλλαντική τοξίνη στη σχετιζόμενη με νόσο του Πάρκινσον σιελόρροια, οι υπάρχουσες μελέτες δείχνουν μεγάλη μείωση του εν λόγω συμπτώματος, όταν η τοξίνη εγχέεται στους παρωτιδικούς αδένες. Η αντιμετώπιση της σιαλόρροιας βελτιώνει κατά πολύ την ποιότητα ζωής των ασθενών και αυξάνει την κοινωνική τους συμμετοχή. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μετά από έγχυση τοξίνης στους σιελογόνους αδένες είναι μηδαμινή.


*Ο Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία της σπαστικότητας με Βotulinum Τoxin από τη Γερμανική Νευρολογική Κοινότητα (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).
Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου για ασθενείς με κινητικά προβλήματα. Εκεί  απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονία, βλεφαρόσπαστο, προσωπικό ημίσπασμο και ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.

πίσω