05/08/2021

Καμπτήρες του καρπού και των δακτύλων και η απεικόνισή τους

Posted By: Berg Published: 05/08/2021 Times Read: 64

 

Υπερηχογραφική απεικόνιση των καμπτήρων μυών και τενόντων του καρπού και των δακτύλων.

Οι συγκεκριμένοι μύες βρίσκονται στον πήχη και είναι υπεύθυνοι για την κάμψη των δακτύλων και του καρπού. Η έκφυσή τους είναι από τον έσω επικόνδυλο του βραχιονίου οστού και η κατάφυσή τους σε οστά της καρπού ή των δακτύλων.

Η συχνότερη παθολογία των συγκεκριμένων μυών είναι το σύνδρομο υπέρχρησής, που εκδηλώνεται συνήθως με πόνο και μουδιάσματα (έσω επικονδυλίτιδα, golfer elbow).

Ο υπέρηχος του μυοσκελετικού μπορεί να απεικονίσει πολύ καλά τα μαλακά μόρια στον πήχη και να συμβάλλει στη διάγνωση τενοντοπαθειών, μυϊκών τραυματισμών κτλ. Διαφοροδιάγνωση μπορεί να γίνει από παγιδευτικές νευροπάθειες, όπως το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, αφού δομές, όπως το μέσο νεύρο, είναι ευδιάκριτες.

Σε νευρολογικές καταστάσεις με σπαστικότητα των καμπτήρων του πήχη αποτελεί απαραίτητο εργαλείο στις εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης (Βοtox®), αφού με τη βοήθεια του υπερήχου επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια στις εγχύσεις.
#physiatry #ultrasound #sportsmedicine #medial #epicondylitis #diagnosis #carpal #tunel #syndrome #spasticity #botox #xeomin #dysport #skg #veria

πίσω