08/05/2020

Βοtulinumtoxin - Ιστορικά στοιχεία

Posted By: Berg Published: 08/05/2020 Times Read: 848

Η Botulinumtoxin είναι το δυνητικά ισχυρότερο και πιο τοξικό δηλητήριο της φύσης. 

Την αλλαντική τοξίνη αλλά και την κλινική εκδήλωση της αλλαντίασης περιέγραψε πρώτος ο Γερμανός γιατρός και ποιητής Justinus Kerner το 1817. O Kerner (1786-1864) περιέγραψε τη νόσο της αλλαντίασης ως τροφική δηλητηρίαση προκαλούμενη από τα λουκάνικα. Υπεύθυνη για τη νόσο θεώρησε μια τοξίνη, την οποία ονόμασε Fettsäure ή Fettgift και προέβλεψε, ότι η τοξίνη αυτή θα μπορέσει στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά

Αυτός όμως που ανέδειξε τη θεραπευτική αξία της Botulinumtoxin ήταν ο οφθαλμίατρος Alan Scott (1932-2021). Μετά από κλινικές μελέτες σε ζώα, χρησιμοποίησε το 1980 για πρώτη φορά την τοξίνη σε ανθρώπους με στόχο να διορθώσει τον στραβισμό. Για να φτάσει στους κινητικούς μύες του οφθαλμού που βρίσκονται βαθιά, χρησιμοποίησε ηλεκτρομυογραφική καθοδήγηση, μέθοδος που χρησιμοποιείται και σήμερα.
Ο Scott επίσης παρήγαγε και κυκλοφόρησε το πρώτο σκεύασμα Botulinumtoxin το οποίο ονομαζόταν OculinumTM. H πρώτη επίσημη έγκριση που έλαβε το OculinumTM ήταν η θεραπεία του στραβισμού και του βλεφαρόσπασμου το 1989. 

Τα τελευταία 20 χρόνια οι ενδείξεις θεραπείας με Botulinumtoxin έχουν επεκταθεί, βάσει πολλών μελετών που συνεχώς αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά της.
Σήμερα οι εγκεκριμένες ενδείξεις της θεραπείας με Botulinumtoxin είναι οι ακόλουθες:

Πέρα από τις παραπάνω επίσημα εγκεκριμένες ενδείξεις, η αλλαντική τοξίνη χρησιμοποιείται και σε άλλες περιπτώσεις μη επίσημα εγκεκριμένες (off-laber χορήγηση). Οι λίστα των εγκεκριμένων ενδείξεων ανανεώνεται συνεχώς και αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια καθώς γίνονται συνεχώς μελέτες.

Read more on Instagram:

 Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).

Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το 2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.
πίσω