25/02/2019

Επιπλοκές ΜΣΑΦ σε ασθενείς με υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.

Posted By: Berg Published: 25/02/2019 Times Read: 274

Η συνταγογράφιση Μη Στεροειδών Αντιφλεγμονωδών Φαρμάκων χρίζει προσοχής όταν πραγματοποιείται σε ηλικιωμένους ασθενείς με παράγοντες κινδύνου. Οι εμπειρογνώμονες κάνουν αυτή τη σύσταση λόγω των  πιθανών επιπλοκών από το νεφρικό και το καρδιαγγειακό σύστημα των ΜΣΑΦ σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου.

Μία έρευνα που διεξήχθη από το 2012-2016 στον Καναδά προσπάθησε να αναλύσει τη συχνότητα των επιπλοκών αυτών σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου και κατά πόσο αυτή είναι υψηλότερη όταν οι ασθενείς έχουν λάβει ΜΣΑΦ. Συνολικά αξιολογήθηκαν 814.049 επισκέψεις σε οικογενειακούς ιατρούς, ασθενών άνω των 65 ετών οι οποίοι έπασχαν είτε από αρτηριακή υπέρταση, είτε από καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια. Ο λόγος της επίσκεψης ήταν ο μυοσκελετικός πόνος εωνώ οι περισσότεροι από τους ασθενείς που συνελέχθησαν (93% ) έπασχαν από αρτηριακή υπέρταση.

Συνολικά το 11% έλαβε συνταγή για ΜΣΑΦ, ενώ σε ασθενείς που ως παράγοντα κινδύνου είχαν μόνο την αρτηριακή υπέρταση η συνταγογράφιση ΜΣΑΦ ήταν σχετικά ευκολότερη. Για την αξιολόγηση των επιπλοκών της χρήσης ΜΣΑΦ οι ερευνητές έφτιαξαν 35.552 ζευγάρια ασθενών. Κάθε ζεύγος είχε τους ίδιους παράγοντες κινδύνου, ο ένας είχε λάβει συνταγή για ΜΣΑΦ και ο άλλος όχι και ο έλεγχος των ασθενών έγινε από την 8η έως την 37η ημέρα. Η μελέτη έδειξε ότι ούτε οι επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα (0,8% των ασθενώ σε κάθε γκρουπ) ούτε αυτές από το νεφρικό σύστημα (0,1% σε κάθε γκρουπ) ήταν περισσότερες στο γκρουπ των ασθενών που έλαβαν ΜΣΑΦ.  

Το αποτέλεσμα της έρευνα ήταν να δείξει ότι η συνταγογράφιση ΜΣΑΦ δεν αυξάνει σημαντικά τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο επιπλοκών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, παρόλα αυτά θα χρειαστεί να γίνουν περισσότερες έρευνες, καθώς η συγκεκριμένη μελέτησε τους ασθενείς για σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. 

(Bouck Z et al. JAMA Intern Med. 2018 Nov)

πίσω