03/07/2019

Δευτερογενής πρόληψη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή - Κατευθυντήριες οδηγίες

Posted By: Berg Published: 03/07/2019 Times Read: 1292


Στόχος του άρθρου είναι να παρουσιαστούν οι ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες, όσον αφορά τη δευτερογενή πρόληψη, μετά από ένα ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, συγκεκριμένα στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.


Τα DOAC, είναι τα νεότερα από του στόματος χορηγούμενα αντιπηκτικά και είναι τα ακόλουθα:

Apixaban (Eliquis®)

Rivaroxaban (Xarelto®)

Edoxaban (Lixiana®)

Dabigatran (Pradaxa®)

Tα DOAC έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τα κουμαρινικά αντιπηκτικά ή αναστολείς της βιταμίνης Κ (Sintrom®, Marcumar®) στη θεραπευτική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής.


DOAC ή Ασπιρίνη;

Σε ασθενείς με ισχαιμικό ΑΕΕ ή παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ και κολπική μαρμαρυγή, η κατάλληλη αγωγή δευτερογενούς προφύλαξης είναι η από του στόματος αντιπηκτική αγωγή (Apixaban, Dabigatran, Rivaroxaban, Endoxaban ή αναστολείς της βιταμίνης Κ) και ΌΧΙ η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (Αspirin, Clopidogrel).

Οι αναστολείς της δράσης των αιμοπεταλίων ΔΕΝ θα πρέπει να δίνονται στη δευτερογενή πρόληψη μετά από ισχαιμικό ΑΕΕ ή παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ, εάν δεν συνυπάρχει κάποια άλλη καρδιολογική ένδειξη.

Αντιπηκτική αγωγή σε ηλικιωμένους

Η μεγάλη ηλικία ενός ασθενή δεν αποτελεί από μόνη της αντένδειξη της αντιπηκτικής αγωγής μετά από ισχαιμικό ΑΕΕ ή παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ και κολπική μαρμαρυγή. Ακόμα και σε ασθενής μεγάλης ηλικίας θα πρέπει να δίδονται αντιπηκτικά.

DOAC's vs. Sintrom

Τα καινούρια από του στόματος αντιπηκτικά (Dabigatran, Rivaroxaban και Apixaban) αποτελούν εναλλακτική επιλογή των αναστολέων της Βιταμίνης Κ (Sintrom®) όσον αφορά τη τη δευτερογενή πρόληψη ασθενών μετά από ισχαιμικό ΑΕΕ ή παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ και κολπική μαρμαρυγή. Μάλιστα εξ’ αιτίας του ευνοϊκού προφίλ τους  (πλεονεκτήματα / μειονεκτήματά) θα πρέπει να προτιμούνται.

Ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργεία

Κατά την εκκίνηση της θεραπείας με τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά και τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, θα πρέπει να ελέγχεται εργαστηριακά η νεφρική λειτουργία μέσω της κάθαρσης κρεατινίνης. Μία κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min αποτελεί αντένδειξη της θεραπείας με Dabigatran, ενώ αν η κάθαρση κρεατινίνης είναι <15ml/min τότε αντενδείκνυνται και τα Apixaban και Rivaroxaban.

Σε ασθενείς μεγαλύτερους των 75 ετών και σε ασθενείς με μειωμένη νεφρική λειτουργία θα πρέπει να γίνει προσαρμογή της δόσης των DOAC. Επίσης σε περίπτωση που πιθανολογείται κλινικά ότι έχει χειροτερέψει η νεφρική λειτουργία (αφυδάτωση, υποογκαιμία, συγκεκριμένη φαρμακοθεραπεία) θα πρέπει να γίνεται εργαστηριακός έλεγχος.

Αντιαρρυθμικά φάρμακα

Η θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με προηγηθέν ισχαιμικό ΑΕΕ ή παροδικό ισχαιμικό ΑΕΕ και κολπική μαρμαρυγή δεν θα πρέπει να γίνεται με αντιαρρυθμικά φάρμακα αλλά με αντιπηκτικά, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη συγκεκριμένη καρδιολογική ένδειξη


*Πηγή: Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Deutsche Gesellschaft für Neurologie)

πίσω