03/01/2020

Διαχείριση χρόνιου πόνου

Posted By: Berg Published: 03/01/2020 Times Read: 1513

Ως χρόνιος πόνος ορίζεται αυτός που έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 3-6 μηνών ή όταν επανεμφανίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Και ενώ ο οξύς πόνος έχει προστατευτικό ή προειδοποιητικό χαρακτήρα και η εμφάνισή του υποδηλώνει τραυματισμό ή οργανική βλάβη, ο χρόνιος πόνος έχει χάσει αυτή τη μορφή και αποτελεί από μόνος του μία ξεχωριστή νόσο. Συνήθως δεν υπάρχει οργανική αιτία ή όταν υπάρχει δεν είναι τέτοια που να εξηγεί την ένταση ή τη συχνότητα του πόνου.

Τα αίτια μπορεί να είναι διάφορα όπως

  • η μακροχρόνια ύπαρξη επώδυνων καταστάσεων, οι οποίες οδηγούν σε ψυχοπαθολογικές διαφοροποιήσεις,
  • η ανεπαρκής θεραπεία του οξέος πόνου,
  • η ακατάλληλη διαχείριση του πόνου και η προσκόλληση σε αυτόν.


Η θεραπεία του χρόνιου πόνου δεν θα πρέπει να είναι ποτέ μονόπλευρη, αφού είναι σχεδόν πάντα καταδικασμένη σε αποτυχία. Ο ιατρός που ασχολείται με τον χρόνιο πόνο οφείλει να σχεδιάσει ένα πολυσχιδές-πολυπαραγοντικόθεραπευτικό πλάνο, εξατομικευμένο στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. Συνήθως περιλαμβάνει φαρμακοθεραπεία, κινησιοθεραπεία και ψυχοθεραπεία, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να συνδυαστεί με επεμβατικές μεθόδους, φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, ιατρικό βελονισμό, ηλεκτροθεραπεία κ.α.

Εάν η πλήρης εξάλειψη του πόνου δεν καταστεί εφικτή, η μείωσή του και ο έλεγχος της έντασης του, θα επιτρέψουν στον ασθενή την επαναφορά στις καθημερινές του δραστηριότητες και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

READ MORE ON Instagram:

*Ο Φυσίατρος Α. Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στον ιατρικό Βελονισμό από την Internationale Akademie für Angewandte Akupunktur und Natürliche Heilweisen (ΙΑΝ Akademie) της Κολωνίας κατέχοντας το Α-Diplom και από το Eκπαιδευτικό Iνστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας.
Την βασική εκπαίδευση στον Βελονισμό την έλαβε στην Θεσσαλονίκη κάνοντας σεμιναριακά μαθήματα στο εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Βελονισμού Ελλάδας από το 2010-2012. Από το 2013-2017 ειδικεύτηκε στη θεραπεία των  μυοσκελετικών νοσημάτων και του χρόνιου πόνου με Βελονισμό, κάνοντας μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην IAN Akademie Κολωνίας, στην Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur e.V. (DÄGfA) και στην DGMSM-e.V. To 2021 έλαβε την και υποειδικότητα του Βελονισμού από τον ιατρικό σύλλογο Hessen της Γερμανίας
πίσω