30/01/2024

Εγκεφαλική παράλυση - Τι είναι;

Posted By: Berg Published: 30/01/2024 Times Read: 370

Η εγκεφαλική παράλυση (CP) είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες κινητικής αναπηρίας στα παιδιά. Σύμφωνα με τον ενημερωμένο ορισμό, η CP είναι μια ομάδα μόνιμων διαταραχών της ανάπτυξης της κίνησης και της στάσης του σώματος, που προκαλούν περιορισμούς δραστηριότητας. Η CP είναι μη προοδευτική διαταραχή, που εμφανίστηκε στον αναπτυσσόμενο εμβρυϊκό ή βρεφικό εγκέφαλο. Ο ορισμός του CP έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη ετερογένεια μεταξύ της αιτιολογίας και των κλινικών συμπτωμάτων

Σύμφωνα με ευρωπαϊκά δεδομένα, η μέση συχνότητα της εγκεφαλικής παράλυσης είναι 2,08/1000 γεννήσεις, αλλά στην ομάδα των παιδιών που γεννήθηκαν με σωματικό βάρος κάτω από 1,5 kg, η συχνότητα είναι 70 φορές υψηλότερη σε σύγκριση με την ομάδα παιδιών με σωματικό βάρος πάνω από 2,5 kg κατά τη γέννηση.

Οι παράγοντες κινδύνου για CP μπορούν να χωριστούν σε προ της σύλληψης, προγεννητικούς, περιγεννητικούς και μεταγεννητικούς. Η εγκεφαλική παράλυση συνήθως συνυπάρχει με επιληψία, με νοητική υστέρηση, προβλήματα όρασης και ακοής, καθώς και διαταραχές σίτισης και συμπεριφοράς. Ο βαθμός του κινητικού προβλήματος ποικίλλει από ήπιο έως πολύ σοβαρό, και μπορεί να καταστήσει το παιδί πλήρως εξαρτημένο από φροντιστές. Τα συμπτώματα γίνονται αντιληπτά από την πρώιμη βρεφική ηλικία.

Πως ταξινομείται-διάγνωση:

Ταξινομήσεις υπάρχουν διάφορες αλλά πιο συχνά χρησιμοποιείται αυτή που κάνει διαχωρισμό σε σπαστικές, δυστονικές και αταξικές μορφές. Μερικές φορές υπερτερεί ο μυϊκός τόνος, τα παθολογικά αντανακλαστικά, η μειωμένη συνεργασία των μελών και η μειωμένη λειτουργικότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται απεικονιστικές εξετάσεις, συνήθως με μαγνητικές τομογραφίες για να απεικονιστεί η βλάβη του εγκεφάλου, αλλά η διαίρεση που επικρατεί σήμερα έχει να κάνει με τα κλινικά χαρακτηριστικά και χωρίζει τους ασθενείς σε 5 κατηγορίες, που αφορούν κυρίως τις δεξιότητες βάδισης και αυτοεξυπηρέτησης (GMFCS 1-5). Αν και ως νόσος είναι μη προοδευτική, συμπτώματα, όπως οι κινητικές δεξιότητες, μπορεί να επιδεινώνονται με την πάροδο των ετών.

Θεραπευτική προσέγγιση και στόχοι:

Όπως η κλινική εικόνα, έτσι και οι παράγοντες που προδιαθέτουν για CP είναι πολύ διαφορετικοί. Το ίδιο περίπου ισχύει και για τη θεραπεία που είναι ένα περίπλοκο θέμα. Στόχοι των θεραπειών μπορεί να είναι η λειτουργική βελτίωση των ασθενών, η βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας τους, η μείωση του πόνου, η πρόληψη των επιπλοκών σε βάθος χρόνου και η συνολική βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Όσον αφορά τη σύγχρονη θεραπεία της σπαστικότητας, για παράδειγμα, αυτή περιλαμβάνει τόσο κινησιοθεραπεία, όσο θεραπείες με αλλαντική τοξίνη και χειρουργικές τεχνικές, π.χ. εκλεκτική ραχιαία ριζοτομή.

Για να ενημερωθείτε περισσότερο σε οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με την εγκεφαλική παράλυση μπορείτε να επικοινωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή με το ιατρείο.

 Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).
Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το 2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.

πίσω