06/11/2023

Αρχή δράσης και διάρκεια δράσης της botulinum toxin

Posted By: Berg Published: 06/11/2023 Times Read: 61

Πότε φαίνονται τα πρώτα αποτελέσματα μετά τις εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης;

Η αλλαντική τοξίνη είναι φάρμακο που εγχέεται ενδομυϊκά και στοχευμένα σε μύες ή παρασυμπαθητικούς αδένες. Έχει στόχο τη μείωση της σπαστικότητας, της δυστονίας και των εκκρίσεων ιδρωτοποιών και σιελογόνων αδένων. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν φαίνονται αμέσως παρά μετά από 2-3 μέρες και αρχικά είναι ελάχιστα. Σε 1 εβδομάδα περίπου τα αποτελέσματα είναι αρκετά εμφανή, για παράδειγμα υπάρχει μεγάλη μείωση του τόνου των μυών στους οποίους το φάρμακο έχει εγχυθεί. Η δράση συνεχίζει να αυξάνεται με αργότερο ρυθμό για περίπου 4 εβδομάδες, χρονικό σημείο στο οποίο η δράση είναι η μέγιστη. Από εκεί και πέρα σταθεροποιείται για μερικές εβδομάδες και από τους 2 μήνες και έπειτα αρχίζει σταδιακά να μειώνεται. 

Ποια είναι η διάρκεια δράσης της αλλαντικής τοξίνης;

Η διάρκεια δράσης εξαρτάται από την ένδειξη. Για παράδειγμα είναι μεγαλύτερη όταν ένδειξη είναι η μείωση της δράσης του παρασυμπαθητικού συστήματος, δηλαδή σε υπεριδρωσία και σιελόρροια και μικρότερη όταν εγχέεται λόγω σπαστικότητας ή δυστονίας.

Αν ένδειξη είναι η υπεριδρωσία και η σιελόρροια μπορεί η διάρκεια να είναι ακόμα και 9-12 μήνες. Για τις ενδείξεις της σπαστικότητας ή της δυστονίας είναι περίπου 4-5 μήνες και η επανέγχυση καλό θα είναι να γίνεται στους 3-4 μήνες. 

Ακολουθεί απόσπασμα της συζήτησης που είχα με το σωματείο amea.gr σχετικά με το παραπάνω θέμα.


 Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).
Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το 2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.

πίσω