13/05/2024

Μηχανισμός δράσης της Βotox® θεραπείας

Posted By: Berg Published: 13/05/2024 Times Read: 187

Η θεραπεία με το Botox® βοηθάει τους μύες να χαλαρώνουν, "κόβοντας" τα σήματα επικοινωνίας μεταξύ νεύρων και μυών. Συνήθως, όταν τα νεύρα μεταδίδουν σήματα στους μύες, αυτοί συσπώνται. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ακετυλοχολίνης, που είναι ένας νευροδιαβιβαστής. Ωστόσο, σε περιπτώσεις. όπως σπαστικότητα ή δυστονία, αυτά τα σήματα μπορεί να είναι υπερβολικά ισχυρά, καθιστώντας τους μύες είτε πολύ δύσκαμπτους, είτε προκαλώντας ακούσιες κινήσεις.

Η θεραπεία με Βοtox® (αλλαντική τοξίνη) στοχεύει αυτούς τους "προβληματικούς" μύες. Η αλλαντική τοξίνη λειτουργεί εμποδίζοντας την απελευθέρωση της "ακετυλοχολίνης", που μεταφέρει σήματα από τα νεύρα στους μυς. Όταν η ακετυλοχολίνη εμποδίζεται, οι μύες δεν μπορούν να λάβουν το σήμα σύσπασης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωσή τους. Επομένως το Botox® δρα ως μυοχαλαρωτικό.
Με τη χαλάρωση των μυών, η Βοtox® θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της δυσκαμψίας, των σπασμών και του πόνου που συνδέονται με καταστάσεις, όπως σπαστικότητα και δυστονία. Επίσης, μπορεί να βελτιώσει την κίνηση και να διευκολύνει τις καθημερινές δραστηριότητες για άτομα που ζουν με αυτές τις καταστάσεις. Τα αποτελέσματα της θεραπείας σταδιακά εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου καθώς τα νεύρα και οι μύες ξαναρχίζουν να επικοινωνούν, οπότε απαιτείται τακτική επανάληψη της θεραπείας ανά 3-4 μήνες.


 Φυσίατρος Α. Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις από τη Γερμανική Νευρολογική Εταιρεία (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).
Στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο νευρολογικό και νευροχειρουργικό κέντρο Godeshöhe στη Βόννησυμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρείων κινητικών διαταραχών. Εκεί απέκτησε εκτενή εμπειρία στη διαχείριση ασθενών με σπαστικότητα, αυχενική δυστονίαβλεφαρόσπασμοημιπροσωπικό σπασμόυπεριδρωσίασιελόρροια και χρόνια ημικρανία. Εκπαιδεύτηκε στην έγχυση αλλαντικής τοξίνης με υπερηχογραφική καθοδήγηση και από το 2017 είναι μέλος της «ομάδας εργασίας Αλλαντικής Τοξίνης» της DGN.
πίσω