01/12/2022

Επέκταση πιστοποίησης κατάρτισης στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin

Posted By: Berg Published: 01/12/2022 Times Read: 393

Τον προηγούμενο μήνα ο κ. Τολιόπουλος έλαβε επέκταση της πιστοποίησης κατάρτισης, στην ειδική θεραπεία με Βotulinum Τoxin, από την Γερμανική Νευρολογική Κοινότητα, για όλες τις νευρολογικές ενδείξεις  (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).

Oι ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη της πιστοποίησης είναι

  • παρακολούθηση τουλάχιστον 30 ωρών πιστοποιημένων σεμιναρίων.
  • πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20 ωρών σε πιστοποιημένο νοσοκομείο.
  • θεραπεία τουλάχιστον 100 ασθενών με αλλαντική τοξίνη, με όλο το φάσμα των νευρολογικών ενδείξεων.

Ο κ. Τολιόπουλος είχε πιστοποιηθεί ήδη το 2018 για τη θεραπεία της σπαστικότητας με Botulinum Toxin. Οι εγχύσεις εκτελούνται στο ιατρείο υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.


READ MORE ON Instagram:

πίσω