09/09/2019

Θεραπεία αυχενικής δυστoνίας

Posted By: Berg Published: 09/09/2019 Times Read: 4662

Η αυχενική δυστονία είναι νευρολογική κινητική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από συνεχείς ή διαλείπουσες συσπάσεις των μυών του αυχένα και συγκεκριμένα αυτών των μυών που είναι υπεύθυνοι για την κίνηση του κεφαλιού και του τραχήλου. Ανάλογα με τη θέση της κεφαλής και του αυχένα και τους μύες που εμπλέκονται, χωρίζεται σε επί μέρους υποκατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:

1.Τortikollis/Tortikaput

2. Laterokollis/Laterokaput

3. Anterokollis/Anterokaput

4. RetrokollisRetrokaput

5. Lateral Shift

6. Forward/Backward Sagittal Schift

Αίτια

Εξ' αιτίας σύσπασης συνήθως των μυών στερνοκλειδομαστοειδή, τραπεζοειδή (ανώτερη μοίρα) και σπληνιοειδή κεφαλικού προκύπτουν οι χαρακτηριστικές ακούσιες κινήσεις της κεφαλής και του αυχένα. Κάποιες φορές στην αυχενική δυστονία εμπλέκονται και άλλοι μύες όπως οι σκαληνοί, ο ανελκτήρας της ωμοπλάτης, ο μήκιστος κεφαλικός και ο ημιακανθώδης αυχενικός. Ανάλογα με την αιτιολογία η αυχενική δυστονία κατατάσσεται σε 3 κατηρογίες:

  • Ιδιοπαθής 
  • Φαρμακευτική, συνήθως λόγω νευροληπτικών φαρμάκων
  • Δευτεροπαθής λόγω νόσων του ΚΝΣ (π.χ. εγκεφαλίτιδα)

Θεραπεία

Σε εστιακές δυστονίες, όπως η αυχενική δυστονία η θεραπεία εκλογής είναι οι εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης ή Botulinumtoxin (Botox®, Dysport®). Η τοξίνη αυτή προκαλεί τοπική, δοσοεξαρτώμενη και πλήρως αναστρέψιμη μυϊκή παράλυση και τα αποτελέσματά της θεραπείας στη συγκεκριμένη νόσο είναι πολύ ικανοποιητικά. Η έγχυση γίνεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, ώστε ο γιατρός να είναι σίγουρος ότι η τοξίνη εγχέεται στο σωστό σημείο. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται σχεδόν πάντα πιθανές παρενέργειες, όπως η δυσφαγία.

Η επίδραση της αλλαντικής τοξίνης ξεκινάει μετά από τρεις έως επτά ημέρες και φτάνει στο μέγιστο της δράσης της μετά από 3-4 εβδομάδες. Η έγχυση θα πρέπει να επαναληφθεί σε διαστήματα από 10 εβδομάδες έως 6 μήνες. 

Άλλες θεραπείες αποτελούν η φαρμακοθεραπεία με αντιχολινεργικά (με φτωχά συνήθως αποτελέσματα) και η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση, η οποία αποτελεί νευροχειρουργική επέμβαση και έχει θέση σε ελάχιστους ασθενείς.


*Στην εικόνα φαίνεται η απεικόνιση μέσω υπερήχου του πρόσθιου τμήματος του τραχήλου. Αυτή η απεικόνιση βοηθάει το γιατρό να κάνει στοχευμένη έγχυση του φαρμάκου, αποφεύγοντας την έγχυση σε καταποτικούς μύες, νεύρα ή αγγεία που βρίσκονται πέριξ των μυών στόχων:

Μ. Sternocleidomastoid: Στερνοκλειδομαστοειδής μυς

Μ. Scalenus anterior: Πρόσθιος σκαληνός μυς

Μέσος σκαληνός μυς

Ν.Vagus: Πνευμονογαστρικό νεύρο

A. Carotis communis: Κοινή καρωτίδα αρτηρία

V.Jugularis interna: Έσω σφαγίτιδα φλέβα

Θυρεοειδής αδένας


**Ο Φυσίατρος Α.Τολιόπουλος είναι πιστοποιημένος στην ειδική θεραπεία της σπαστικότητας με Βotulinum Τoxin από τη Γερμανική Νευρολογική Κοινότητα (Arbeitskreis Botulinumtoxin e.V. der Deutschen Gesellschaft für Neurologie).πίσω