20/07/2020

Σύγκριση προγραμμάτων άσκησης σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία

O ιστότοπος του Εργαστηρίου της Αθλητιατρικής, του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, φιλοξενεί την εργασία μου με τίτλο: " Σύγκριση προγραμμάτων άσκησης σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμία".

18/07/2020

Ολοκληρωση μεταπτυχιακου

Ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Άθληση και Υγεία» με κατεύθυνση: ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ με βαθμό Άριστα 9,38. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών.

16/07/2020

Τεστ πεδίου για την εκτίμηση της αερόβιας ικανότητας

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι εκτίμησης της αερόβιας ικανότητας των αθλητών. Χωρίζονται στα διαγνωστικά τεστ πεδίου και σε αυτά του εργαστηρίου. Τα δημοφιλέστερα τεστ πεδίου είναι το τεστ Cooper και το παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run). Στο εργαστήριο χρησιμοποιείται ευρέως η εργοσπιρομέτρηση.

30/06/2020

Ενδομυϊκή "ενεσοθεραπεία" με αναγλητικά και αντιφλεγμονώδη

οι ενδομυϊκές ενέσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, όταν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες οδοί χορήγησης φαρμάκων. Για την αντιμετώπιση του οξέος και του χρονίου πόνου, υπάρχει σήμερα πλήθος επιλογών φαρμάκων και ειδικής θεραπείας πόνου που δεν δικαιολογείται η i.m. χορήγηση των ΜΣΑΦ.

19/06/2020

Υπερηχογραφία ώμου

Για το σύνολο της παθολογίας του ώμου, ο υπέρηχος έχει καθιερωθεί ως η διαγνωστική μέθοδος πρώτης επιλογής, παρέχοντας στις περισσότερες περιπτώσεις που η παθολογία αφορά τα μαλακά μόρια, την ίδια ή και καλύτερη ακρίβεια από τη μαγνητική τομογραφία. Παρέχει επίσης συνατότητα στοχευμένων και καθοδηγούμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων.

17/06/2020

Αύξηση της CPK σε αθλητή

Πολλές φορές αθλητές ή ασκούμενοι καλούνται να διακόψουν τον αθλητισμό ή τη φυσική τους δραστηριότητα λόγω αύξησης του δείκτη CPK στο αίμα τους, μετά από, τυχαίο συνήθως, βιοχημικό έλεγχο.H κρεατινική φωσφοκινάση (CPK) είναι το ένζυμο που καταλύει τον μετασχηματισμό της κρεατίνης σε φωσφοκρεατίνη, χρησιμοποιώντας ΑΤΡ. Υπάρχει σε πολλά κύτταρα του σώματος, κυρίως όμως σε αυτά που χρειάζονται άμεσα και γρήγορα διαθέσιμη ενέργεια, όπως οι σκελετικοί μύες.

27/05/2020

Στατίνες και μυοσκελετικό σύστημα

Οι στατίνες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη φαρμακευτική θεραπεία υπερλιπιδαιμίας και επομένως έχουν μεγάλη σημασία στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Δρουν αναστέλλοντας ένα βασικό ένζυμο της σύνθεσης της χοληστερόλης και προάγουν την απορρόφηση των λιπιδίων του αίματος από τα κύτταρα. Από τους ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν στατίνες υπολογίζεται ότι περίπου ένας στους δέκα ασθενείς υποφέρει από μυαλγίες, κράμπες και μυϊκή αδυναμία, συμπτώματα σχετιζόμενα με τη φαρμακευτική αγωγή. Ως εκ τούτου, έως και 70% αυτών των ασθενών αναγκάζεται να τερματίσει ή να τροποποιήσει τη θεραπεία.

20/05/2020

Tραυματισμός της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Ως τραυματισμός της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, εννοείται ο τραυματισμός της άρθρωσης μεταξύ του οστού της κλείδας και του οστού της ωμοπλάτης. Η άρθρωση αυτή βρίσκεται στο ανώτερο σημείο του ώμου. Συγκεκριμένα, τραυματίζονται οι σταθεροποιητικοί σύνδεσμοι της άρθρωσης, δηλαδή η ακρωμιοκλειδική άρθρωση (1), ο ακρωμιοκλειδικός σύνδεμος (2), ο κορακοκλειδικός (3) και ο ακρωμιοκορακοειδής (4) σύνδεσμος.

20/05/2020

Oδηγίες Β’ φάσης ασφαλούς άσκησης σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους

Σύμφωνα με τις οδηγίες όλοι οι αθλητές/τριες και αθλούμενοι της Β΄ Φάσης θα πρέπει να προσκομίσουν σχετική ιατρική βεβαίωση ότι είναι κλινικά υγιείς, η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα ιατρού. Παρακάτω παρατίθενται οι εν λόγω διευκρινιστικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και το έντυπο ιατρικού ιστορικού το οποίο συμπληρώνεται πριν από την εξέταση.

Εμφάνιση 28 έως 36 από 82 (10 Σελ.)