28/05/2022

Θεραπεία σπαστικότητας με αλλαντική τοξίνη και ρόλος της φυσιοθεραπείας μετά την έγχυση

Posted By: Berg Published: 28/05/2022 Times Read: 294

Παρουσίαση αναρτημένης εργασίας στο 30ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΟΤΗTΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΝΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΧΥΣΗ

H θεραπεία με αλλαντική τοξίνη βελτιώνει την σπαστικότητα, γεγονός που λειτουργικά μεταφράζεται σε μείωση του πόνου, μείωση του κινδύνου συγκάμψεων, μειωμένη σωματική παραμόρφωση, αυξημένο εύρος κίνησης, αυξημένη ικανότητα λειτουργικής χρήσης του άκρου, αυξημένη κινητικότητα, αυξημένη αυτοπεποίθηση, βελτίωση της ποιότητας ζωής, διευκόλυνση της αποτελεσματικής υγιεινής και της χρήσης της τουαλέτας, βελτίωση της νοσηλευτικής φροντίδας και καθυστέρηση/αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων. Ο συνδυασμός με φυσιοθεραπεία μετά τις εγχύσεις ενισχύει περαιτέρω το λειτουργικό αποτέλεσμα, γεγονός που κάνει τις φυσιοθεραπείες απαραίτητες και αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπείας σπαστικότητας. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση επιβάλλει τη διεπιστημονική αντιμετώπιση του ασθενούς με σπαστικότητα.


πίσω